INFORMATOR

Procesy

Obróbka cieplna stali
Obróbka cieplna jest zabiegiem lub połaczeniem zabiegów cieplnych pod wpływem których zmienia się w stanie stałym strukturę stopów, a tym samym ich własności mechaniczne, fizyczne i chemiczne. Zabiegi cieplne polegają na grzaniu i chłodzeniu metali. Grzanie polega na podniesieniu i ewentualnym utrzymaniu temperatury przedmiotu. Chłodzenie polega na ciągłym lub stopniowym obnizaniu temperatury przedmiotu do temperatury otoczenia lub temperatury określonej warunkami stosowanego zabiegu.Prawidłowe dobranie parametrów obróbki cieplnej ma decydyjacy wpływ na jakość wyrobów i zależy od składu chemicznego obrabianej stali i własności jakie chcemy otrzymać.Zbyt krótki czas grzania może być nie wystarczający do zajścia przemiany. Zbyt długi czas grzania moze doprowadzić do rozrostu ziarna, wzrostu utlenienia i odwęglenia. Przy zbyt dużej szybkości nagrzewania występuje skłonność do pękania stali na skutek powstawania naprężeń wewnętrznych. To niebezpieczeństwo wzrasta w przypadku stali wysokowęglowych i stopowych.
Zobacz >> wady obróbki cieplnej
Wyżarzanie
Wyżarzanie ujednorodniające (homogenizujące) Przeprowadza się w możliwie wysokiej temperaturze w celu przyspieszenia procesów dyfuzyjnych dzięki, którym nastepuje wyrównanie róznic składu chemicznego.Jednorodny skład wlewka ułatwia jego dalszą obróbkę plastyczną i cieplną, zmniejsza napręzenia a tym samym skłonność do pękania. Wyżarzanie normalizujące (normalizowanie) Przeprowadza się w celu ujednorodnienia struktury i rozdrobnienia ziarna a tym samym polepszenia własności mechanicznych. Wyżarzanie zupełnie i niezupełne Różni się od normalizowania zmniejszeniem prędkości chłodzenia. Dzieki temu struktura jest bardziej zblizona do stanurównowagi, a stal ma mniejszą twardość i większą ciągliwość niż po normalizowaniu. Wyżarzanie zmiękczające (sferoidyzujące) Przeprowadza się w celu obniżenia twardości stali, co ma duże znaczenie przy obróbce skrawaniem. Wyżarzanie odprężające Ma na celu zniwelowanie naprężeń wewnętrznych, które sa odpowiedzialne za pękanie i paczenie się elementów.
Hartowanie
Hartowanie obejmuje nagrzanie przedmiotu do temperatury, w której zachodzi przemiana austenityczna, wygrzanie go w tej temperaturze i szybkie ochłodzenie. W wyniku tego uzyskujemy wysoką twardość i zmniejszenie odporności na uderzenia. Stal hartowana jest twarda i krucha. Ważne aby do odpowiedniego gatunku stali dobrać sposób chłodzenia aby nie wywoływać dużych naprężeń.Twardość stali po zahartowaniu zależy, oprócz prędkości chłodzenia, również od zawartości węgla w stali.
Odpuszczanie
Polega na nagrzaniu przedmiotu hartowanego do odpowiedniej temperatury, wygrzaniu i następnie wolnym lub szybkim chłodzeniu.W yniku tego zmienia się struktura stali, stal staje się mniej krucha i twarda a bardziej spręzysta. W zależności od zakresu temperatur rozróżnia się odpuszczanie: niskie, średnie i wysokie.