INFORMATOR

Stale szybkotnące - parametry obróbki cieplnej

S T A L E    S Z Y B K O T N Ą C E
Ośrodek chłodzący: kąpiel solna, olej, sprężone powietrze
Gatunek Parametry obróbki cieplnej Twardość w stanie
temperatura hartowania [ o C ] temperatura odpuszczania [ o C ] zmiękczonym
[ HB ]
hartowanym
[ HRC ]