INFORMATOR

Stale szybkotnące - skład chemiczny

S T A L E    S Z Y B K O T N Ą C E
Temp. pracy do 600 o C.
Zawartość siarki i fosforu ograniczona do max. 0,03%, zawartość manganu, krzemu i niklu do 0,4%.
Gatunek Średni skład chemiczny [ % ]
C Cr W V Mo Co